ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. MOU พัฒนาระบบประปา เทศบาลตำบลหลักหก จ.ปทุมธานี

วันที่ 27 ธ.ค. 2556

           นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และ นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนในตำบลหลักหก ได้มีน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อสังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125