ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. พาสื่อฯ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 100 ปี การประปาไทย

วันที่ 27 ธ.ค. 2556

            ในโอกาสก้าวเข้าสู่ 100 ปี การประปาไทย การประปานครหลวง (กปน.) นำคณะสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมเพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์การประปาไทย ณ กลุ่มอาคารอนุรักษ์ต่างๆ ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย ณ โรงงาน ผลิตน้ำสามเสน ถนนพระราม 6

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125