ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. สนับสนุนกีฬาโบว์ลิ่ง มอบเงิน 2 ล้าน

วันที่ 26 ธ.ค. 2556

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงินสนับสนุนให้สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ในโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา "โครงการ 1 รัฐวิสาหกิจ 1 สมาคม” ซึ่ง กปน. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2559 เป็นเงินปีละ 2 ล้านบาท โดยมี นางสุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ โดยได้กล่าวขอบคุณ กปน. ที่ให้การสนับสนุนหลักในการสร้างโอกาสนักกีฬาโบว์ลิ่งได้ฝึกซ้อมกับผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศ และส่งแข่งขันระดับชาติทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125