ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จัดกิจกรรมเชิงรุกตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา

วันที่ 18 ธ.ค. 2556

           นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "1 สาขา 1 ชุมชน” ณ โรงเรียนกว่างเจ้า ถนนสีลม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา โดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์จากฝ่ายคุณภาพน้ำของ กปน. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. อีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125