ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

วันที่ 17 ธ.ค. 2556

               ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.พ.ร. มอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ให้แก่นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง จากผลงานโครงการ 3 จ. จอด จ่าย จร (Drive Thru Payment) ซึ่งเป็นบริการรับชำระค่าน้ำประปา โดยไม่ต้องลงจากรถ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125