ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมมูลนิธิถันยรักษ์ฯ จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 13 ธ.ค. 2556

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์ รองประธานศูนย์ถันยรักษ์ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กปน. จิตอาสา เย็บเต้านมเทียม ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” โดยมีกลุ่มจิตอาสา โรงพยาบาลศิริราช มาเป็นวิทยากรสอนเย็บเต้านมเทียมให้แก่จิตอาสา กปน. กว่า 100 ราย
         นายธนศักดิ์ กล่าวว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการเรื่องดี ๆ มีได้ทุกวัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเชิงสาธารณะเพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ของบุคลากร ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริการให้ดีขึ้น อาทิ การบริจาคปฏิทินเก่ามอบให้นักเรียน ร.ร.สอนคนตาบอด การบริจาคหนังสือดีมีคุณค่า เพื่อนำไปตักบาตรถวายพระสงฆ์ และมอบให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ผ่านโครงการเมืองหนังสือโลก 2556 ของกรุงเทพมหานคร สำหรับปีนี้ กปน. ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมขึ้น ด้วยรู้สึกห่วงใยถึงสุขภาพของผู้หญิงไทย ที่ปัจจุบันมีสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมจัดเป็นอันดับ 1 แซงหน้าโรคมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งต้องการสร้างพลังจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม และกระตุ้นเตือนผู้หญิงไทยให้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม การสาธิตวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมถึงการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากมูลนิธิถันยรักษ์ฯ
         ด้าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสำอางค์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมให้มีการตรวจวินิจฉัยโรคของเต้านม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคของเต้านมแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125