ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน. เตรียมรับธงสัญลักษณ์ฯ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี”

วันที่ 15 ก.ย. 2551
 
 
กปน. สนองนโยบายรัฐบาล เตรียมจัดพนักงานกว่า 100 คนเดิน-วิ่งเพื่อรับมอบ "ธงรู้รักสามัคคี” ต่อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ และเตรียมร่วมจัดงาน 100 ปีพระบรมรูปทรงม้า ในเดือนตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปิยะมหาราชที่ทรงให้กำเนิดกิจการประปา

กปน. เตรียมจัดงานรับธงสัญลักษณ์จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี โดยหลังจากรับมอบธงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว จะนำธงมามาประดับไว้ที่สำนักงานใหญ่ กปน. เป็นเวลา 8 วัน ก่อนส่งมอบให้การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ กปน. จะจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 จะได้มีพิธีส่งมอบธงให้กับการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรม 100 ปี พระบรมรูปทรงม้า นั้น กปน. จะร่วมจัดนิทรรศการในระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2551 ณ บริเวณพระบรมรูปทรงม้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการประปา เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเพราะมีน้ำประปาที่สะอาดไว้อุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับอารยประเทศ
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125