ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำไหลอ่อน 12 ธันวาคม 2556

วันที่ 11 ธ.ค. 2556
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน

         ด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เข้ากับท่อประธานที่ก่อสร้างใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ในสุขาภิบาล 5 ต่อเนื่องถนนสายไหม ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556) ตั้งแต่เวลา 22.00–05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
 
          • ถนนสายไหม ทั้งสองฝั่ง ตลอดเส้นทาง
          • ถนนสุขาภิบาล 5 ตั้งแต่ตลาดวงศกร ถึงถนนจตุโชติ (สุขาภิบาล 5 ซอย 43) 
         
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125