ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
เดือนแรกมีผู้ได้สิทธิ์ใช้น้ำฟรี 1.19 ล้านราย 274 ล้านบาท

วันที่ 12 ก.ย. 2551
 
ตามที่รัฐบาลได้มี 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ให้สิทธิ์ประชาชนใช้น้ำประปาฟรีหากใช้ไม่เกินเดือนละ 50 ลบ.ม.นั้น ในส่วนของ กปน. จากการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ส.ค. มีผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องชำระค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 1.19 ล้านรายจากทั้งหมด 1.8 ล้านราย คิดเป็นเงินประมาณ 274 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 231 บาท ส่วนกลุ่มอาคารชุดหรือห้องเช่า ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/เดือน และมีการเฉลี่ยต่อห้องในช่วง 0-50 ลบ.ม./เดือน มีผู้ลงทะเบียน 5,789 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิ์และทยอยแจ้งให้ทราบต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125