ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
พนักงานสนใจร่วมงานมหกรรม KM/LO กปน.เกินคาด

วันที่ 11 ก.ย. 2551
 
มหกรรม KM/LO ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน การประปานครหลวง ได้รับความสนใจเกินคาดจากพนักงาน กว่า 800 คน ร่วมเข้าชมการนำเสนอองค์ความรู้จากทุกสายงาน ได้ทั้งความรู้และภูมิใจในองค์กร ที่ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคนและงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125