ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
มท. 3 เยี่ยม กปน. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ...เน้นการกำกับดูแลที่ดี

วันที่ 29 ส.ค. 2551
 
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายแนวทางการบริหารและปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการ กปน. และผู้บริหารการประปานครหลวง โดยมี พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการ กปน. และ นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการฯ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ร่วมให้การต้อนรับ

นายประสงค์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ กปน. ที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ สำหรับการดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 ที่เพิ่มกำลังผลิตน้ำอีกวันละ 800,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้บริการประชาชนรอบนอก ขอให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และยังย้ำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง กปน.ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ มีระบบตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของประชาชนและประเทศชาติอีกด้วย

ส่วนการดำเนินงานของ กปน. ซึ่งเน้นเรื่องคุณภาพน้ำที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย และจัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้นั้น ถือเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องค่าครองชีพได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะช่วยลดรายจ่ายในการซื้อน้ำบริโภคที่มีราคาสูงกว่าน้ำประปาหลายเท่าตัว แล้ว ยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนจากขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายยาก จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเชื่อมั่นและหันมาดื่มน้ำประปา ซึ่งจะช่วยประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนได้

หลังจากมอบนโยบายแล้ว มท.3 ได้ไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ก่อนเดินทางกลับ
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125