ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ขอเชิญร่วมลงนาม "ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

วันที่ 3 ธ.ค. 2556
 

          สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้ข้าราชการ ตลอดประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรม ในการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ โดยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง เป็นธรรม มาโดยตลอดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541
          และในปีนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดพื้นที่ในหน้าเว็บไซต์ www.ocsc.go.thเชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนาม "ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์" เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี ประชาชนที่ดี และพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125