ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กรมทรัพย์ดูงาน Micro Hydro Turbine Generator ของ กปน.

วันที่ 28 ส.ค. 2551
 
 
เมื่อเร็วๆนี้ นายชัยยุทธ สุรพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะ ได้มาขอศึกษาดูการทำงานของเครื่อง Micro Hydro Turbine Generator ของ กปน. ที่ติดตั้ง ณ สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว เนื่องจากพื้นที่หลายแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมทั้งได้รับพระราชเสาวนีย์จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้จัดทำระบบไฟฟ้าในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลใน อ.แก่งกระจาน เมื่อทราบว่า กปน. มีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังน้ำขนาดเล็ก (Micro Hydro Turbine Generator) จึงสนใจมาดู เพื่อจะได้ศึกษานำข้อมูลไปดำเนินการต่อไป เพราะกรมทรัพย์มีพลังงานน้ำอย่างเหลือเฟือ หากสามารถนำมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ย่อมจะทำให้เกิดประโยชน์และประหยัดอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125