ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 12 และ 13 พฤศจิกายน 2556

วันที่ 11 พ.ย. 2556
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
          ด้วยการประปานครหลวง (กปน.) จะทำการตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ในถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยจะดำเนินการในคืนวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนพรานนก ถนนอิสรภาพ
  • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงแยกไฟฉาย นอกจากนี้
          ในคืนวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 21.30 – 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการทดสอบระบบท่อประปาเดิมก่อนการตัดบรรจบท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 300-1,000 มิลลิเมตร ในถนนเทพารักษ์ ช่วง กม. 27+480 และ กม. 27+760 จำนวน 2 จุด ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนคลองด่าน-บางพลี ตั้งแต่หน้าโรงปูน ถึงสุดถนน
  • ถนนบางบ่อ-คลองด่าน (รัตนราษฎร์) ตั้งแต่สำนักงานการประถมศึกษา ถึงบริษัทไฮคิว
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมงการประปานครหลวง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125