ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
โครงการประปาพบประชาชน

วันที่ 21 ส.ค. 2551
 
 
ในโอกาสครบรอบ 41 ปี การประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขา 15 แห่ง พร้อมใจออกให้บริการประชาชนตามชุมชน หมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน รวมทั้งซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้น้ำโดยไม่คิดมูลค่า และให้คำปรึกษาปัญหาการใช้น้ำ พร้อมสอบถามข้อขัดข้องในการให้บริการต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125