ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
เริ่มแล้ว ! โครงการสอนน้องเรื่องน้ำ ปี 51

วันที่ 21 ส.ค. 2551
 
กปน. เตรียมปลูกจิตสำนึกเยาวชนด้านการอนุรักษ์น้ำ นำนักเรียน 840 คน จาก 7 โรงเรียน ชมกระบวนการผลิตน้ำประปา สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำดื่มได้

นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 5 กันยายน 2551 กปน. จัดกิจกรรมสอนน้องเรื่องน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2551 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดย เน้นการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ด้วยการนำชมกระบวนการผลิตน้ำประปา และปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งในปีนี้ กปน. ได้คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง ๆ ละ 120 คน ในระดับการศึกษา ป.6- ม. 1 รวมทั้งสิ้น 840 คน จากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125