ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน. มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนสอนเด็กพิการ

วันที่ 20 ส.ค. 2551
 
เนื่องในโอกาสวันที่ 16 สิงหาคมนี้เป็นวันครบรอบ 41 ปีวันสถาปนา การประปานครหลวง คณะผู้บริหารและพนักงาน การประปานครหลวงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้ไปเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนเศรษฐเสถียร สอนเด็กหูหนวก เป็นจำนวนเงิน 135,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการเหล่านี้มีความรู้ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพและมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125