ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฉะเชิงเทรา

วันที่ 25 ต.ค. 2556

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 ผู้บริหาร พร้อมพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง (กปน.) มอบน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” จำนวน 10,236 ขวด ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติต้อนรับ และนายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ยังมอบน้ำดื่มส่วนหนึ่งให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อบต.บางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับใช้อุปโภค บริโภคต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125