ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน.ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ฉลองครบรอบ 41 ปี

วันที่ 14 ส.ค. 2551
 
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 41 ปีที่ผ่านมา การประปานครหลวง (กปน.) ได้ทำหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนกว่า 9 ล้านคน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกจากภารกิจหลักนี้แล้ว กปน.ยังได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งงานด้านสิ่งแวดล้อม งานสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนมูลนิธิและสมาคมต่างๆ มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ในวันที่16 สิงหาคม 2551 คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และโรงเรียนสอนคนหูหนวกเศรษฐเสถียร ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและฝึกฝนวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ กปน. ยังได้จัดกิจกรรม โครงการประปาพบประชาชน โดยสำนักงานประปาสาขาต่างๆ 15 แห่ง ได้ไปให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน รวมทั้งซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้น้ำโดยไม่คิดมูลค่า และให้คำปรึกษาปัญหาการใช้น้ำ พร้อมสอบถามข้อขัดข้องในการให้บริการต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125