ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน.จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวคลองประปาฝั่งตะวันตก

วันที่ 14 ส.ค. 2551
 
 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการ กปน.เป็นประธานในพิธีปลูกหญ้าแฝก พร้อมรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้บริหารและพนักงานกว่า 200 คนพร้อมด้วย นายสุเมธ วัฒนะธรรม หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบางเลนวิทยา โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจรวมกว่า 200 คน ร่วมโครงการคลองประปาสวยด้วยมือเรา ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมคลองประปาฝั่งตะวันตก เพื่อสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำโดยร่วมกันดูแลและอนุรักษ์แหล่งน้ำแล้ว ยังเป็นกิจกรรมในช่วงวันคล้าย วันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ 41 ปี
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125