ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
ใหม่ สะดวกรวดเร็ว ขอใช้น้ำประปาทางเน็ต เปิดบริการแล้ว

วันที่ 11 ส.ค. 2551
 
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม นี้เป็นต้นไป กปน. เปิดให้บริการรับขอติดตั้งประปาใหม่ทางอินเตอร์เน็ต โดยประชาชนที่ประสงค์จะขอใช้น้ำประปา สามารถคลิ๊กได้ทันที บนหน้าจอนี้ โดยดูที่แบนเนอร์ด้านซ้ายมือ หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์/ ขอติดตั้งประปาใหม่ เพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม หลังจากนั้น สำนักงานประปาสาขาที่รับผิดชอบจะติดต่อกลับ เพื่อประสานงานและแจ้งรายละเอียดของเอกสาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องนำไปชำระที่สำนักงานประปาสาขาต่อไป ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอติดตั้งประปาใหม่ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125