ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
TRIS ให้หน่วยงานกลางตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ผลตรวจสอบ กปน. ผ่านฉลุย ยืนยันน้ำประปาดื่มได้

วันที่ 8 ส.ค. 2551
 
นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ผอ.กวน) เปิดเผยว่า ตามที่ TRIS ได้กำหนดข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2551 (Performance Agreement) ให้ กปน. ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากผู้ประเมินอิสระอย่างน้อย 2 หน่วยงานนั้น ในลำดับแรก กปน.ได้ว่าจ้าง สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์กำหนดทุกตัวอย่าง และได้เคยแจ้งให้ทราบแล้วนั้น

ในลำดับที่ 2 นี้ ผอ.กวน กล่าวว่า ได้ว่าจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากปลายเส้นท่อ ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้ง 15 สาขา จำนวน 15 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 3, 4 และ 17 มิถุนายน 2551 ดัชนีที่ TRIS กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ สี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารทั้งหมด เหล็ก แมงกานีส แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรท โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอีโคไล ผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์กำหนดทุกตัวอย่างเช่นกัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125