ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
ประปาปากน้ำสร้างความเข้าใจร้านรับซื้อของเก่า ป้องปรามการรับซื้อมาตรวัดน้ำของ กปน. ที่ถูกขโมย ร้านตอบรับให้ความร่วมมือดี เพราะโทษหนัก ไม่เสี่ยงดีกว่า

วันที่ 8 ส.ค. 2551
 
นายปรีชา ชัยโรจน์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ พร้อมทีมงาน ออกรณรงค์ขอความร่วมมือร้านรับซื้อของเก่า ในถนนแพรกษา ถนนเทพารักษ์ จำนวน 12 ราย ไม่ให้รับซื้อมาตรวัดน้ำของ กปน. ที่โขมยมา ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมมือเป็นอย่างดี

เพื่อป้องปรามการลักขโมยมาตรวัดน้ำของ กปน. และไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ใช้น้ำ ผจ.สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการพร้อมทีมงาน จึงได้ออกพบปะและสร้างความเข้าใจกับการร้านค้ารับซื้อของเก่า เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมืออย่ารับซื้อมาตรวัดน้ำ ซึ่งเป็นของขโมยมาเพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับ กปน. แล้วยังทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการรายส่วนใหญ่พูดตรงกันว่า ก่อนหน้านี้ได้เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตำรวจท้องที่ และกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 ให้ความรู้ และข้อห้าม ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ เจ้าของร้านแห่งหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า เคยพบมาตรวัดน้ำ ที่คนนำมาขายแอบใส่ปนมากับเศษเหล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการขายตรง แต่เนื่องจากทำธุรกิจนี้มา 10 ปี รู้ทันตรวจพบก่อน จึงไม่รับซื้อ เพราะทราบดีว่า โทษของการรับซื้อมาตรวัดน้ำ กปน. รวมถึงทรัพย์สินทางราชการ นั้นจะได้รับโทษรุนแรง ถูกจับยกแก๊งค์ทั้งเจ้าของร้านและครอบครัว

จากการพูดคุยพบว่ากิจการค้าของเก่ามักเป็นญาติพี่น้องที่ชักชวนกันมาประกอบอาชีพนี้ เป็นผู้มีการศึกษาจบปริญญาตรี บางร้านเจ้าของเป็นนักการเมืองท้องถิ่น หรือเป็นญาติของนักการเมืองท้องถิ่น จากการพูดคุยทำให้ทราบว่า กิจการรับซื้อของเก่า เป็นอาชีพที่สร้างกำไร มีความยั่งยืน ผู้ค้ารายใหม่เข้าออกตลาดอย่างเสรี ไม่จำกัด อายุ เพศ การศึกษา ใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อย เริ่มจากรับซื้อ กระดาษ กระป๋อง ขวดพลาสติก เศษเหล็ก แล้วนำไปขายร้านรับซื้อของเก่าขนาดใหญ่ ได้กำไรจากส่วนต่าง เมื่อมีทุนมากขึ้นก็ขยายกิจการเพิ่มขึ้น สำหรับราคาทองเหลืองในตลาดรับซื้อของเก่ายังคงให้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 150-180 บาท
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125