ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
21 ปี เสถียรธรรมสถาน

วันที่ 30 ก.ค. 2551
 
กบนอกกะลา....พาค้นหาเรื่องราวของชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างศานติ ที่ทำงานรับใช้พระธรรมและอาสารับใช้สังคม เจาะใจ....แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ทำไมจึงต้องสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะ เพื่อเยียวยาสังคม ถ่ายทอดสด ทาง ททบ.ช่อง 5 เสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551 เวลา 22.15 น.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125