ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน. ย้ำ ชาวกรุงมั่นใจได้ ไร้ปัญหาน้ำเค็มไหลเข้าคลองประปา

วันที่ 25 ก.ค. 2551
 
ขอประชาชนมั่นใจ จุดรับน้ำดิบ กปน. ตั้งอยู่ห่างจากปากอ่าวไทยถึง 96 กม. หากเกิดปรากฏการณ์สตอร์มเสิร์จ (Storm Surge) น้ำทะเลขึ้นมาไม่ถึงแน่นอน พร้อมทำเขื่อนป้องกันน้ำท่วมไหลเข้าคลองประปาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 3 เมตรแล้ว

นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่กังวลกับข่าวที่ว่าอาจเกิดปรากฎการณ์สตอร์มเสิร์จ (Strom Surge) หรือปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลยกตัวสูงขึ้น จนทำให้น้ำทะเลไหลจากปากอ่าวไทยเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นไปทางเหนือถึง 30 กิโลเมตร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และน้ำเค็มดังกล่าวอาจไหลเข้าสู่คลองประปา จนทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้นั้น

นายวีรชาติ กล่าวว่า กปน. มีจุดรับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลสำแล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ห่างจากปากอ่าวไทย 96 กิโลเมตร หากเกิดปรากฏการณ์สตอร์ม เสิร์จ น้ำทะเลไหลเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา จะไหลไม่ถึงจุดรับน้ำดิบของ กปน. อย่างแน่นอน สำหรับปัญหาน้ำที่อาจท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ยืนยันต่อสื่อมวลชนแล้วว่า กทม. ได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมไว้มั่นคงแล้ว

อย่างไรก็ตาม กปน. มิได้นิ่งนอนใจ ได้เสริมความมั่นคงในระบบป้องกันน้ำท่วมเข้าคลองประปา โดยได้ทำเขื่อนกันริมคลองประปาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 3 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมไหลเข้าคลองประปา จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กปน. จะยังสามารถผลิตน้ำประปาได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลก (WHO) และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125