ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน.แจงประปาฝ่าวิกฤตช่วยประชาชน

วันที่ 25 ก.ค. 2551
 
กปน.แจงผู้ที่ได้สิทธิใช้น้ำฟรี 6 เดือน ต้องใช้น้ำในช่วงที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ อาคารพักอาศัย รายเดี่ยว/กลุ่ม แฟลตทหาร ตำรวจ แฟลตการเคหะแห่งชาติ หมู่บ้านหรือชุมชนแออัดที่ใช้มาตรรวม ให้ดูใบแจ้งหนี้จะมีข้อความระบุ "รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา” ไม่ต้องนำไปชำระเงิน เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำเดือน ส.ค.51 ถึง ม.ค.52

นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวถึง มติ ครม.เรื่อง 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน ซึ่งกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะสั้นโดยเฉพาะในกลุ่มของประชาชนที่มีรายได้น้อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ว่า ในส่วนของการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบการจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ได้รับมอบให้ดำเนินมาตรการด้านการประปา คือผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำในช่วง 0-50 ลบ.ม./เดือนไม่ต้องชำระค่าน้ำประปา ซึ่งเป็นปริมาณการใช้เพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐาน แต่ถ้าเกิน 50 ลบ.ม.ต้องชำระค่าน้ำตามปรกติ โดยรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มต้นไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม 2551 และสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2552

ดังนั้น ช่วงเวลาที่ประชาชนจะได้รับสิทธินี้ จึงไม่ต้องนำใบแจ้งหนี้ไปชำระเงิน โดย กปน.จะระบุในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยข้อความว่า "รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา ”

สำหรับมติครม. ดังกล่าว สามารถช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่มีรายได้น้อยประมาณ 1.2 ล้านราย จากผู้ใช้น้ำทั้งหมด 1.8 ล้านราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1125
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125