ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 26,27 กันยายน 2556

วันที่ 27 ก.ย. 2556
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
           ด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าภายในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อให้การบริการน้ำประปาแก่ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องหยุดสูบจ่ายน้ำของโรงงานผลิตน้ำดังกล่าว ในคืนวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน เป็นบริเวณกว้าง ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • พื้นที่ในสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ สาขาตากสิน และสาขาสุขสวัสดิ์
          และในคืนวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะทำการตัดบรรจบท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร ในถนนบ้านเนิน ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนอิสรภาพ ตั้งแต่สี่แยกพรานนก ถึงถนนบ้านเนิน
  • ถนนพรานนก ตั้งแต่สี่แยกศิริราช ถึงสามแยกไฟฉาย
  • ถนนอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่สี่แยกอรุณอมรินทร์ ถึงโรงพยาบาลศิริราช
  • ถนนบ้านเนิน ตั้งแต่แยกบ้านเนิน ถึงโรงพยาบาลศิริราช และบริเวณใกล้เคียง
          นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดอุดหน้าแปลนท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณสามแยกการไฟฟ้า ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่หมู่บ้านมัณฑนา ถึงถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออก บริเวณคลองบางปิ้ง
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2556
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125