ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ส่งน้ำดื่มบรรจุขวดและถ้วย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อยุธยา

วันที่ 27 ก.ย. 2556
 
         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 การประปานครหลวง (กปน.) นำน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า" จำนวน 5,000 ขวด น้ำดื่มบรรจุถ้วย ของ กปน. จำนวน 1,000 ถ้วย มอบให้นายอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125