ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. แจงเหตุถนนทรุด วอนบริษัทผู้รับจ้าง ใส่ใจทุกงานสาธารณูปโภค

วันที่ 26 ก.ย. 2556
 
        นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ ระบบสาธารณูปโภคมากมาย ล้วนก่อสร้างลึกลงไปใต้ผิวดินไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระบบท่อประปา ระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน หรือระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างใหม่ ซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนใหม่ทดแทนสาธารณูปโภคที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ล้วนจำเป็นต้องมีการสำรวจแนวการก่อสร้าง และความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมอย่างถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนกวดขันการก่อสร้างมิให้ส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคอื่นที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะอำนวยให้ระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และถาวร เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด อาจส่งผลต่อสังคมเป็นวงกว้าง ดังเช่นที่เกิดเหตุถนนทรุดตัว 3 จุด เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา มีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
        - บริเวณถนนเจริญกรุง หน้าวัดเล่งเน่ยยี่ เกิดเหตุหลุมยุบตัวขนาดใหญ่ และพบว่าท่อประปาประเภท HDPE ขนาด 45 เซนติเมตร เป็นท่อชั้นที่ 2 ซึ่งสอดอยู่ในท่อเหล็กเหนียว ถือเป็นการปกป้องท่อถึง 2 ชั้น เกิดการแตกรั่วอย่างกะทันหัน หรืออาจกล่าวได้ว่าเกิดจากการถูกกระทำอย่างทันทีทันใด ซึ่งบริเวณดังกล่าว ผู้รับจ้างของ รฟม. กำลังดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และเกิดอุบัติเหตุมากระทบท่อประปา ซึ่ง กปน. ได้รับการติดต่อจากผู้รับจ้างให้ดำเนินการปิดการจ่ายน้ำ และยินดีจัดซ่อมท่อดังกล่าวด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ออกมา ยังมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การทรุดตัวเกิดจากท่อประปาแตก ซึ่งเกิดความเสียหายต่อการให้บริการน้ำประปา โดยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าน้ำที่รั่วไหล และค่าเสียโอกาสจากการขายน้ำ กปน. จะทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างอีกครั้ง
        - บริเวณวัดเจ้ามูล ถนนจรัญสนิทวงศ์ เหตุการณ์ดังกล่าวมิใช่เกิดจากการแตกรั่วของท่อประปา และขอให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างบริเวณดังกล่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย
         - บริเวณถนนพระราม 5 เกิดจากการทรุดตัวของทรายบริเวณขอบบ่อพักบ่อดัน-บ่อรับท่อน้ำดิบ ซึ่ง กปน. กำลังดำเนินการปรับปรุง ขณะนี้งานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการคืนผิวถนนและปิดบ่อดัน-บ่อรับ ราวต้นเดือนหน้า แม้จุดนี้จะมีสาเหตุเกิดจากงานปรับปรุงท่อของ กปน. แต่มิได้เกิดจากท่อแตกรั่วแต่อย่างใด แต่เป็นอุปสรรคหนึ่งที่เกิดระหว่างการก่อสร้างในฤดูฝน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกสาธารณูปโภคไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125