ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ส่งมอบแผนแม่บทระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง

วันที่ 24 ก.ย. 2556
 
         นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ประธานคณะทำงานโครงการจัดทำแผนแม่บทระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง ร่วมทำพิธีส่งมอบแผนแม่บท (Master Plan) โดยมี นายพมมา แววราวัน รองอธิบดีกรมเคหาและผังเมือง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตรงกลาง) รับมอบเพื่อส่งให้รัฐวิสาหกิจน้ำประปาแขวงหลวงพระบางได้นำไปดำเนินการต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125