ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เยี่ยมชมบูธ กปน.

วันที่ 24 ก.ย. 2556
 
            การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมออกบูธนิทรรศการตามโครงการ "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดโดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ (20 กันยายน ของทุกปี) ประจำปี 2556 เพื่อให้ความรู้ในการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำในชุมชน และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า โดยมี นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและนำทีมผู้ร่วมงานเยี่ยมชมบูธของ กปน. ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125