ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน.พัฒนาบริการอีกขั้น โทรถามความพึงพอใจผู้ใช้น้ำหลังรับบริการ

วันที่ 11 ก.ค. 2551
 
 
นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ( กปน. ) แจ้งว่า ในช่วงนี้ผู้ใช้น้ำอาจได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ กปน. สอบถามคุณภาพการให้บริการของพนักงาน กปน. ที่ไปให้บริการถึงสถานที่การใช้น้ำ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ กปน.ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยจะทำการสุ่มสอบถามการให้บริการถึงความรวดเร็ว ความเรียบร้อยของงาน ความสามารถในการตอบชี้แจงสร้างความเข้าใจ ความมีมารยาทและความมีน้ำใจให้บริการ เพื่อวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำหลังการรับบริการ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลรายงานผลการการปฏิบัติงานของพนักงาน เก็บเป็นคะแนนไว้พิจารณาคัดเลือกรับรางวัลพนักงานดีเด่นการให้บริการประชาชน ( Star Service Award )อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี มีคุณภาพและก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125