ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เช็คสถานการณ์น้ำรายวัน ปรับแผนการผลิตน้ำ ตุนสารเคมีรับน้ำขุ่น

วันที่ 24 ก.ย. 2556
 
กปน. ประสานเครือข่ายต้นน้ำ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เตรียมสำรองสารตกตะกอน
และปรับระบบการผลิตน้ำรับน้ำหลาก
        นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง ด้านแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ (กปน.) เปิดเผยว่า ตลอดฤดูฝนที่ผ่านมา กปน. มีการติดตามข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำท่า และน้ำเขื่อน ตลอดเวลา โดยเฉพาะขณะนี้น้ำหลากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลางตอนบน กำลังไหลลงสู่ภาคกลาง ส่งผลให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับสูงขึ้นเป็น 1,912 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อช่วยระบายน้ำจากภาคเหนือลดการเกิดอุทกภัย ทั้งนี้ กปน. มีจุดเฝ้าระวังที่สำคัญ คือ หากปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา สูงถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำดิบทันที โดยระดมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกระดับ ร่วมวางแผนรับมืออุทกภัยเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและบริการน้ำประปาให้ชาวกรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ กว่า 10 ล้านคน
       นายเชาวรินทร์ กล่าวอีกว่า จากการติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จากการประปาพยุหคีรี จ.นครสวรรค์ หนึ่งในเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของ กปน.พบว่า ความขุ่นของน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนคุณภาพน้ำด้านอื่น ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติของฤดูฝน จากข้อมูลดังกล่าว กปน.จึงได้จัดเตรียมสารเคมีสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเพื่อเร่งการตกตะกอน คือ โพลีอลูมินัมคลอไรด์ หรือ PAC k320 cคลอรีน และ k320 สำหรับฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งเตรียมปรับระบบการผลิตน้ำประปาให้เหมาะสมกับภาวะน้ำหลากแล้ว
      สำหรับแนวป้องกันน้ำท่วมของ กปน. นายเชาวรินทร์ กล่าวว่า ปีนี้ มีโอกาสน้ำท่วมคลองประปาน้อยลง เนื่องจากได้ดำเนินการก่อสร้างผนังคอนกรีต และคันดินป้องกันน้ำท่วม ตลอดแนวคลอง อย่างไรก็ตาม กปน.ยังคงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้เร่งแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นกะทันหัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125