ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมงาน Water Utilities Leaders Forum ณ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 20 ก.ย. 2556
 
          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในงาน Water Utilities Leaders Forum ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี Dr.Vivian Balakishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ของประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานเปิดงาน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125