ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เปลี่ยนการชำระเงินชั่วคราวแก่คู่ค้า ระหว่างวันที่ 20 – 30 ก.ย. นี้

วันที่ 18 ก.ย. 2556
 
            เนื่องจาก การประปานครหลวง (กปน.) จะทำการปรับปรุงข้อมูลด้านการเงินให้ทันสมัย ซึ่งอาจทำให้การชำระเงินแก่คู่ค้า ด้านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกิดความล่าช้ากว่าปกติ กปน. จึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยการชำระเงินด้วยเช็คสั่งจ่ายของธนาคารทหารไทย เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 20 – 30 กันยายน 2556
          ทั้งนี้ คู่ค้าควรตรวจ Pre-Advice เกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องมายื่นต่อธนาคาร (ใบเสร็จรับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (รับเช็ค) ฯลฯ) ให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเช็คสั่งจ่ายที่ธนาคารทหารไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
 
           กปน. ต้องขออภัยคู่ค้าทุกท่านในความไม่สะดวกในครั้งนี้อย่างสูง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125