ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
ประปาเตรียมลงทุนเพิ่มอีก 7500 ล้านบาทเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและขยายเขตบริการ

วันที่ 11 มิ.ย. 2551
 
ผู้ว่า กปน. กัดฟันสู้ ไม่ได้ปรับค่าน้ำมากว่า 8 ปี ในขณะที่ต้นทุนการผลิต ค่าแรงและวัสดุก่อสร้างได้ถีบตัวสูงขึ้นมาก แต่ กปน. ก็ยังเดินหน้าลงทุนขยายการผลิตและพื้นที่บริการต่อ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง

นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ( กปน.)ได้แถลงแก่ผู้สื่อข่าวถึงเรื่องการเตรียมแผนเพิ่มการผลิตน้ำในอนาคตอันใกล้นี้ว่า แม้ปัจจุบัน กปน. จะผลิตน้ำเฉลี่ยวันละประมาณ 4.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถผลิตเพิ่มได้สูงสุดถึงวันละ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ตาม แต่คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกปีถึงปี 2555 เท่านั้น ก็จะเริ่มขาดแคลนน้ำ ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับและทันต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น กปน. จึงมีแผนจะลงทุนขยายกำลังการผลิตน้ำเพิ่มอีกวันละ 8 แสนลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนและโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ แห่งละ 4 แสนลูกบาศก์เมตร ด้วยเงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 7,500 ล้านบาท สำหรับน้ำที่ผลิตเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งจะเสริมแรงดันให้กับพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นขึ้นและอีกส่วนจะส่งไปบริการและขยายเขตจำหน่ายน้ำออกไปสู่รอบนอกที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ทั้งในเขตพื้นที่ กทม. นนทบุรีและสมุทรปราการ ซึ่งได้แก่ มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง บางบัวทอง ไทรน้อย บางขุนเทียน พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ ฯลฯ นอกจากจะก่อสร้างระบบผลิตน้ำเพิ่มแล้ว ยังเตรียมปรับปรุงศักยภาพการสูบจ่ายน้ำในสถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษมและราษฎร์บูรณะเพิ่ม รวมทั้งวางท่อประธานขนาดใหญ่ พร้อมเครือข่ายท่อเชื่อมโยงให้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีแรงดันน้ำเฉลี่ยสูงขึ้นในทุกพื้นที่ ขณะนี้แผนดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย กปน. มีกำหนดดำเนินงานตามแผนจนแล้วเสร็จในระหว่างปี 2551 – 2556 สำหรับเงินลงทุนที่จะใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้จะใช้เงินของ กปน. เอง รวมกับเงินกู้ทั้งจากในและนอกประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

นายเจริญ ได้กล่าวต่อว่าแม้ปัจจุบัน กปน. จะสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนไปกว่า 95 % ของพื้นที่บริการ ในขณะที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าน้ำมาเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว ทั้งๆที่ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสารเคมีและวัสดุก่อสร้างได้ถีบตัวสูงขึ้นไปมากก็ตาม แต่ กปน. ก็ยังมุ่งมั่นลงทุนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง จึงนับเป็นภาระหนักของ กปน. ที่จะต้องดำเนินการให้ได้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและข้อจำกัดดังกล่าว
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125