ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ซิว 3 รางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศฯ จากรัฐสภา

วันที่ 16 ก.ย. 2556

            ณ อาคารรัฐสภา 1 น.ส.นงนรา อัตนวานิช (ที่ 2 จากซ้าย) น.ส.สุทธิลักษณ์ ยอดพยุง (คนกลาง) นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนการประปานครหลวง (กปน.) เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณฯ ในโครงการ "วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม โดย กปน.ได้รับรางวัลจาก 3 ผลงานได้แก่ "โครงการ กปน.น้ำประปาดื่มได้” "โครงการ 3 จ จอด จ่าย จร” และ "โครงการรถสำรวจท่อบังคับวิทยุแบบไร้สาย”

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125