ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบทุน และอุปกรณ์ดักขยะ ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ

วันที่ 16 ก.ย. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (ที่ 2 จากขวา) มอบทุ่นดักขยะ และทุนสนับสนุนการศึกษา 15,000 บาท แก่โรงเรียนวัดดาวเรือง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีสภาพดี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม พร้อมปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำภายในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125