ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ด่วนมาก!! ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำประปาทะลักถนน บริเวณแยกสี่พระยา

วันที่ 8 ก.ย. 2556
 
ด่วนมาก !!

ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำประปาทะลักถนน บริเวณแยกสี่พระยา
          ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อบริเวณบ่อพักประตูน้ำลุมพินี จำนวน 2 ชุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,600 มิลลิเมตร และ 1,800 มิลลิเมตร ตามโครงการปรับปรุงอุโมงค์ ส่งน้ำประปา ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน คือ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ถึง เวลา 05.00 น. ของวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 นั้น
         กปน. สามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จึงได้ทำการเปิดน้ำประปาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการทดสอบก่อนการเปิดจ่ายน้ำจริง แต่เนื่องจากเกิดอุปสรรค พบว่าประตูน้ำบริเวณแยกสี่พระยาชำรุด จึงทำให้น้ำประปาในอุโมงค์ส่งน้ำไหลท่วมขึ้นมาบนถนนสี่พระยา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ดำเนินการสูบน้ำจนถนนแห้งแล้ว และการดำเนินการลำดับต่อไปคือ การสูบน้ำในบ่อพักประตูน้ำสี่พระยาให้แห้ง คาดรออีก 1 ชั่วโมง แล้วจึงดำเนินการแก้ไขประตูน้ำดังกล่าว ซึ่งงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จตามกำหนดการเดิม คือ เวลา 05.00 น. ของวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556
         กปน. ขออภัยเป็นอย่างสูงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อนึ่ง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆทั้งหมด จะประสบปัญหาน้ำไหลอ่อนและน้ำประปาไม่ไหล จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2556
การประปานครหลวง
กองเผยแพร่ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1129
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125