ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล 10 ก.ย. 56

วันที่ 5 ก.ย. 2556

        ด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร และวางท่อประปาชั่วคราวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ทดแทน เพื่อเตรียมงานก่อสร้างบ่อดันท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ในถนนสายไหม บริเวณใกล้ปากซอยสายไหม 25 (กม.2+877) ในคืนวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 22.00–05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
         · ถนนเลียบคลองสองทั้งสองฝั่ง ช่วงถนนจันทรุเบกษา ถึง ถนนสายไหม
         · ถนนสายไหมทั้งสองฝั่ง ตลอดเส้นทาง
        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2556
        การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125