ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล 6,7-9 ก.ย. 56

วันที่ 3 ก.ย. 2556

ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
 
         ด้วย การไฟฟ้านครหลวง จะดำเนินการบำรุงรักษาสายส่งงานจ่ายไฟฟ้า ในเวลา 00.00-05.00 น. ของ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ทำให้สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี ของการประปานครหลวง ต้องหยุดการสูบจ่ายน้ำชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
         · ถนนกิ่งแก้ว ตั้งแต่แยกเทพารักษ์ ถึงถนนสุขุมวิทสายเก่า
         · ถนนแพรกษา ถนนเมืองใหม่-บางพลี ถนนบางบ่อ-คลองด่าน
         · ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกศรีนครินทร์ ถึงแยกตัดถนนเมืองใหม่-บางพลี
         · ถนนคลองด่าน-บางพลี
        นอกจากนี้ การประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อบริเวณบ่อพักประตูน้ำลุมพินี จำนวน 2 ชุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,600 มิลลิเมตร และ 1,800 มิลลิเมตร ตามโครงการปรับปรุงอุโมงค์ ส่งน้ำประปา ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน คือ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ถึง เวลา 05.00 น. ของวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ทั้งนี้ระหว่างดำเนินการ จะส่งผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
         · ถนนพระราม 3
         · ถนนเจริญกรุง
         · ถนนสาธุประดิษฐ์
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2556
         การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125