ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รับมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี

วันที่ 30 ส.ค. 2556

           ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน.รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี(3 ตุลาคม 2556) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จากนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์พระประวัติ พระศาสนกิจและพระเกียรติคุณรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125