ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ใจดีมอบโรงกรองน้ำพร้อมเครื่องกรองให้ชาวอยุธยา

วันที่ 30 ส.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตและส่งน้ำ การประปานครหลวง (กปน.) ทำพิธีส่งมอบโรงกรองน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำสะอาด ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณบ้านหนองงูเห่า ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม นายอำเภอนครหลวง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ โรงกรองน้ำดังกล่าว เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบการกรองน้ำ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ชม. หรือ 12,000 ลิตร/วัน ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด โดย กปน. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการออกแบบ และก่อสร้าง วงเงิน 740,000 บาท ด้วยการได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 แล้วเสร็จในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ภายหลังการส่งมอบ ประชาชนในละแวกดังกล่าวสามารถรับน้ำสะอาด บรรจุถังไปบริโภคกันอย่างทั่วถึง นับเป็นโครงการคืนกำไร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสังคมชนบท อีกหนึ่งโครงการของ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125