ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เจ๋ง!!! กฟน. ศึกษาดูงาน

วันที่ 30 ส.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ผู้บริหาร กปน. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำโดย นางสุวพีร์ อัศวชีพ ผู้ตรวจการ กฟน. โดยคณะฯ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรด้านธรรมาภิบาล การตรวจสอบภายใน ของ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125