ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบน้ำดื่มปาป้า สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด ร.ร.สาธิตวัดพระศรีฯ

วันที่ 30 ส.ค. 2556

           การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาบางเขน นำน้ำดื่มปาป้า จำนวน 20 โหล มอบให้แก่ ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการผู้แทนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อสนับสนุนโครงการกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่ช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจของเยาวชนแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในพื้นที่ให้บริการอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125