ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
1125 เจ๋ง! อินเดียและบังคลาเทศขอศึกษาดูงาน

วันที่ 30 ส.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฝ่ายปฏิบัติการ การประปานครหลวง (กปน.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนหลักสูตร "A Professional Development Course on Urban Environmental Management” จากประเทศอินเดียและบังกลาเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการและการบริการประชาชนของ MWA Call Center 1125

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125