ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. สานสัมพันธ์ชุมชนแนวคลองประปาฝั่งตะวันออก

วันที่ 30 ส.ค. 2556

            ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) ได้เข้าพบผู้นำชุมชนบริเวณแนวคลองประปาฝั่งตะวันออก ตามโครงการ "สานสัมพันธ์ชุมชนปี 2556” รวม 12 แห่ง ได้แก่ อบต.บ้านกระแชง อบต.บางพูด อบต.บางกะดี อบต.เชียงรากใหญ่ อบต.บ้านใหม่ อบต.หลักหก ชุมชนบางตลาด 11 อบต.มหาสอน อบต.บางกู้ อบต.บางพูน อบต.สวนพริกไทย และ อบต.บ้านกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ กปน. รวมทั้งสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการวางแผนการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชาวชุมชนและแหล่งน้ำในอนาคต

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125