ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จับมือ 2 องค์กร เพิ่มคุณภาพน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีโอโซน

วันที่ 29 ส.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมัย อนุวัตรเกษม ประธานกรรมการ กปน. ร่วมอภิปรายและร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กปน. โดยมี นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร และ ศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เรื่อง "การเพิ่มคุณภาพน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีโอโซน” โดยการนำระบบ Advanced Water Treatment มาใช้ในการผลิตน้ำประปาของ กปน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125