ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ครม.ตั้ง สมัย นั่งประธานบอร์ด กปน.

วันที่ 29 ส.ค. 2556

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ครม. มีมติให้ นายสมัย อนุวัตรเกษม อดีตรองผู้ว่าการการประปานครหลวง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการประปานครหลวง คนใหม่แทน นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ที่ลาออกไปก่อนหน้า ทั้งนี้ นายสมัย จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหลักสูตรมินิ เอ็มบีเอ รุ่น 41 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM ของ THAI INSTITUTE OF DIRECTOR (DCP 166) เป็นลูกหม้อ กปน. มากว่า 35 ปี นับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และได้นำระบบงานที่ทำความก้าวหน้าให้แก่ กปน. อาทิ ระบบอัตโนมัติ LOGISTIC LEAN ISO HACCP ADVANCE CONVENTIONAL WATER TREATMENT ธุรกิจการผลิตและจ่ายน้ำประปา ฯลฯ มาใช้ในกิจการประปาอย่างต่อเนื่อง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125