ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
รัฐวิสาหกิจน้ำประปาฯ เวียงจันทน์ศึกษางาน GIS กปน.

วันที่ 29 ส.ค. 2556

ระหว่างวันที่ 15 – 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายสมัย อนุวัตรเกษม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (เสื้อขาว) ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน 4 ท่าน โดยมี Mr.Souphet BOUPHAXAY Chief of Mapping Unit (คนกลาง) เป็นผู้นำคณะ โดยคณะ สปป.ลาว จะมาศึกษาดูงานเรื่อง "GIS Management & Water Distribution” ในการออกแบบระบบท่อประปา และระบบ E-planet ฯลฯ ถือเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงาน ที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อปี 2554 ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125